کلینیک جراحی سر و گردن MOH

انجام کلیه عمل های جراحی سر و گردن ، توسط تیم جراحی

دکتر شباهنگ محمدی فوق تخصص جراحي سروگردن و صورت

دکتر صالح محبی فوق تخصص جراحي قاعده جمجمه و سرطان از آلمان

دکتر محمد محسنی فوق تخصص جراحي گوش و قاعده جمجمه

 

کلینیک MOH

 

دکترشباهنگ محمدی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران

فارغ التحصیل پزشکی‌ عمومی از دانشگاه تهران
متخصص گوش و حلق و بینی‌ از دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران
دارای بورد تخصصی و عضو فعال هیات علمی‌ دانشگاه از سال ۱۳۷۹
گواهینامه کاربرد لیزر در جراحی‌های گوش و حلق و بینی‌ از آلمان (۲۰۰۲)
گواهی نامه جراحی‌های پیشرفت زیبایی بینی‌ از هلند (۲۰۰۳)
دارای گواهی نامه جراحی پلاستیک پیشرفت صورت از کالج سلطنتی انگلستان (۲۰۰۴)
گواهی نامه جراحی‌های پیشرفت اندوسکوپیک کشیدن پوست صورت از ایران (۲۰۰۵)
عضو آکادمی جراحان پلاستیک صورت اروپا از سال ۲۰۰۷
گواهی نامه جراحی پیشرفت زیبایی بینی‌ از هلند (۲۰۰۸)
گواهی نامه جراحی‌های زیبایی بینی‌ و پلاستیک صورت از ایتالیا (۲۰۱۱)
گواهینامه جراحی فک و صورت از ایران (۲۰۰۲)
گواهینامه جراحی ترمیمی میکرو وسکولر از اسکاتلند (۲۰۰۵)
گواهینامه جراحی Base of skull از آلمان (۲۰۰۵)
گواهینامه جراحی Base of skull از عربستان (۲۰۰۶)
گواهینامه جراحی غدد بزاقی از ایتالیا (۲۰۰۶)
گواهینامه جراحی Base of skull از چک و اسلواکی (۲۰۰۷)
گواهینامه کاشت باها از بلژیک (۲۰۰۸)
گواهینامه جراحی Base of skull از اسپانیا (۲۰۱۱)
گواهینامه کاشت حلزون گوش از یونان (۲۰۱۱)
در آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و ایتالیا

دکتر صالح محبی

متولد ۱۳۵۴ در شهر پارسیان ، استان هرمزگان متخصص رشته گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی قاعده جمجمه و سرطان از آلمان می باشند .
برخی از سوابق علمی و تحصیلی ایشان به شرح زیر می باشد
• فلوشیپ فوق تخصصی جراحی قاعده جمجمه و سرطان (مرکز پزشکی هانوفر MHHو مرکز علوم اعصاب هانوفر INI)
• دکترای تخصصی علوم اعصاب بالینی (PhD)- دانشگاه علوم پزشکی تهران (پروژه مشترک ایران- آلمان)
• مدرک برد تخصصی گوش حلق بینی-جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
• مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۷۲-۱۳۷۹
• هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۸۶ –۱۳۸۹
رتبه بورد:رتبه اول شفاهی و چهارم کلی برد سال ۱۳۸۶
• فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، بیمارستان رسول اکرم و فیروزگر ۱۳۸۹-۱۳۹۱
فعالیتهای پژوهشی:
برخی از مقالات فارسی:
• بررسی پاتولوژی یکصد بیمار عفونت مزمن گوش در بیمارستان رسول اکرم-مجله علوم پزشکی ایران ۱۳۸۶
• بررسی اثربخشی جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس در بهبودی سردرد ناشی از نقاطتماس-مجله علومپزشکیایران ۱۳۸۷
• جراحی اندوسکوپی سینوس درعفونت مزمن قارچی با تهاجم به قاعده جمجمه-مجله رینولوی ۱۳۸۹
• اثربخشی استروئید نازال بر کاهش اثر انسدادی یزرگی آدنوئید-مجله علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۹۱
عنوان تز دکترای تخصصی(PHD):به کار گیری مقطع نگاری همدوسی اپتیکی به همراه لیزر و توموگرافی کامپیوتری در قسمت خارجی قاعدع جمجمه(ناوبری جراحی با مقطع نگاری همدوسی اپتیک)
برخی از مقالات انگلیسی:
• استفاده از کوبلاسیون در جراحی لوزه-مجله هلال احمر ایران-دبی-۲۰۰۶
• معیارهای تشخیص و میزان اثربخشی درمان اندوسکوپیک سردردهای ناشی از نقاط تماس-مجله سردرد-آمریکا-۲۰۰۹
• دست انازی تومور رابدمیوسارکوما سینونازال به بافت پستان-مجله پستان آمریکا-۲۰۰۸
• بررسی و درمان سینوزیت قارچی مهاجم- مجله گوش حلق بینی-جراحی سروگردن پاکستان-۲۰۰۸
• بررسی شکستگیها و آسیب های ناشی از تروما به صورت در بیمارستان رسول اکرم-مجله جراحی کرانیو فاسیال-آمریکا ۲۰۰۷
• گزارش یک مورد دندان نابجا در سپتوم-مجله گوش حلق بینی-جراحی سرو گردن ایران-مشهد ۲۰۱۳
• درمان آندوسکوپیک نقص قدامی قاعده جمجمه- مجله علوم پزشکی ایرا -۲۰۰۸
• بررسی بهبود کاهش شنوایی حسی عصبی با بازسازی زنجیره استخوانچه ای-مجله اتولارنگولوژی هند ۲۰۱۳
برخی از پروژه ها:
• اثر بخشی استروید نازال درکاهشسایز لوزه سوم- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-پایان نامه تخصص -۲۰۱۰
• اثربخشی استروئید نازال در بهبود علائم سینوزیت حاد- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-پایان نامه مقطع عمومی -۲۰۱۰
• اثر بخشی عسل در کاهش درد بعد ازعمل تونسیلکتومی – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-پایان نامه مقطع عمومی -۲۰۱۱
• بررسی اثرکشیدن صورت به روشهای مختلف – دانشگاه علوم پزشکی تهران-پایان نامه تخصص -۲۰۱۲
• بررسی اثرپلاکت تغلیظ شده بر سینوزیت راجعه- دانشگاه علوم پزشکی تهران-پایان نامه تخصص
• بررسی امکان انجام جراحی اندوسکوپیک تیروئید –بیمارستان رسول اکرم- دانشگاه علوم پزشکی تهران-پایان نامه تخصص
دوره کوتاه مدت
دوره سه ماهه جراحی سر و گردن- تهران رسول اکرم-تابستان۹۰
دوره سه ماهه آندوسکوپی سینوس – تهران – رسول اکرم –زمستان ۸۹
دوره سه روزه دایسکسیون تمپورال- تهران – رسول اکرم- ۱۳۸۷

Call Now Button