18 جولای

جراحی های درمانی در دوران کرونا

جراحی های درمانی در دوران کرونا

یکی از مواردی که بیماران این روزها می پرسند درباره خطرات کرونا و جراحی است که قضیه بسیار مهمی است. نکته اصلی این است که اولویت بر اساس شرایط عمومی کشور و وزارت بهداشت تعیین می شود. ولی اولویت فردی خیلی مساله مهمی است و بر اساس شرایط کنونی، وزارت بهداشت و دولت موظف اند یکسری تامینات برای حال بیماران در نظر بگیرند. ما همگی موافقیم که با این اولویت ها خودمان را هم راستا کنیم. ولی از نظر شخصی افرادی در این زمینه دچار مشکلاتی می شوند. برای مثال برخی عمل های جراحی را به دلیل شرایط نمی توانیم انجام دهیم و عمل ها عقب می افتند و ممکن است که ضررهایی برای فرد داشته باشد. بنابراین تصمیمات را خود فرد و جراح و پزشک مربوطه می گیرند.

جراحی های درمانی در دوران کرونا

جراحی های درمانی در دوران کرونا

با در نظر گرفتن کلیات توصیه نامه های رسمی تا فردی آسیب نبیند، تصمیمات انجام می گیرد. در مورد اینکه چه اقدامی می توان انجام داد تا کمترین آسیب حاصل شود می توان به مواردی اشاره کرد. برای مثال عمل های اصلی و ماژور و مهم را نمی توان عقب انداخت و باید سریع تر انجام گیرند . اگر پزشک به این نتیجه برسد که تاخیر در درمان بیمار باعث آسیب بیشتر می شود، با توجه به شرایط بیمار با تمهیداتی می توان اقداماتی برای درمان بیمار صورت داد. همچنین مشخص نیست که شرایط رو به بهبود یا وخامت است . پس شاید لازم باشد که هرچه زودتر اقدام مناسبی برای بیماران انجام گیرد.

شاید در پیک های بعدی بحران کرونا نتوان خدمات مناسبی ارائه داد بنابراین بهتر است که با فکر و بررسی تصمیم مناسب گرفته شود .

تقریباً تمام مراکز درمانی بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت بیماران را از لحاظ کرونا بررسی می کنند. این خطر برای بیماران دیگر و پرسنل کادر درمان بسیار بالا است. بنابراین لازم است که بررسی ها انجام گیرند. از بیمارانی که درگیر ویروس کرونا هستند، بهتر است که به صورت اورژانسی درمان کرونا صورت گیرد و سپس برای جراحی اقدام شود. ولی در صورتی که فرد به ویروس کرونا مبتلا نباشد می تواند به راحتی جراحی را انجام دهد.

مراقبت های بعد از جراحی

طبیعتاً بیمارانی که تحت جراحی خاصی قرار می گیرند، در دوران نقاهت بیمار لازم است مراقبت های بیشتری انجام گیرد. زمانی که بعد از عمل بدن بیمار کمی پف می کند بهتر است که مراقبت بیشتری به عمل آید . کمترین زمان بستری در بیمارستان را بهتر است بیماران داشته باشند. زیرا محیط بیمارستان محیطی است که امکان آلودگی به ویروس کرونا بیشتر است.

هم اینکه زمانی که به منزل رفتند، توصیه می شود که عیادت صورت نگیرد. فاصله اجتماعی را رعایت کنند و پیگیری ها را در صورت امکان به صورت غیر حضوری و در غیر این صورت به صورت حضوری انجام دهند. نکته دیگری در این باره نیست. ولی رعایت توصیه های بهداشتی، فاصله اجتماعی، ماسک زدن و دوری از محیط های شلوغ و مراسمات و تجمعات بسیار مهم است و به همه بیماران توصیه می کنیم که این موارد را رعایت کنند.

پاسخ

5 × 4 =

Call Now Button