آرشیو دسته بندی : چشم

08 سپتامبر

تومور اربیت

تومور اربیت تومور اربیت به هر توموری گفته می شود که در ناحیه حدقه چشم (همان کاسه ی استخوانی چشم در جلوی قاعده جمجمه و نگهدارنده چشم ها ) واقع شده باشد. کاسه چشم یک ساختار پیچیده بوده که شامل چشم ها، عضلات چشم، اعصاب و بافت پیوندی می باشد. کاسه چشم در جلو، در […]

read more »
Call Now Button