آرشیو روزانه: مارس 24, 2020

24 مارس

خون دماغ نشانه سرطان بینی و سینوس است؟

خون دماغ نشانه سرطان بینی و سینوس است؟ خون دماغ یکی از مسائلی است که بسیاری را نگران می کند و شاید برخی افراد به مسائل و بیماری های وخیم فکر کنند. ولی آیا خون دماغ در همه موارد نشانه سرطان بینی و سینوس است؟ خونریزی از بینی به صورت مکرر می تواند نگران کننده […]

read more »
Call Now Button