آرشیو روزانه: دسامبر 3, 2019

03 دسامبر

فیشال ری انیمیشن (بازتوانی حرکتی) بعد از فلج صورت

فیشال ری انیمیشن (بازتوانی حرکتی) بعد از فلج صورت یکی از مباحث مهم در بحث فیشال ری انیمیشن در فلج عصب صورت بحث فلج های طول کشیده صورت است. همان طور که می دانید عصب هفت مغزی یا عصب فیشال، عضلات مربوط به حرکات صورت را عصب دهی می کند. این عصب مسیر پیچیده ای […]

read more »
Call Now Button